Zastrzeżenia prawne


I. DEFINICJE
Pojęcie "SERWIS" oznacza serwis znajdujący się w sieci Internet pod adresem www.ekolot.pl wraz ze wszystkimi funkcjami i narzędziami udostępnianymi przez ten serwis.
Pojęcie "UŻYTKOWNIK" oznacza każdą osobę, która w jakikolwiek sposób korzysta z Serwisu.
II. CEL SERWISU
Inspiracyjny, informacyjny, edukacyjny, pomoc w uzyskaniu potrzebnych informacji oraz przy kontakcie z firmą.
III. PRAWA AUTORSKIE
Zawartość merytoryczna stron internetowych Serwisu jest własnością Ekolot, z siedzibą w Krośnie, ul. Pużaka 18, zwanej w dalszej części "EKOLOT".
Wszelkie prawa autorskie zarówno osobiste jak i majątkowe do wszelkich elementów Serwisu (tekstowych, graficznych, układu strony, itp.) są zastrzeżone.
Na stronach Serwisu zamieszczono znaki graficzne (logo) klientów. Znaki te stanowią chronioną prawem własność odpowiednich firm.
Serwis oraz wszystkie jego elementy są chronione przepisami prawa, w szczególności ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
IV. INFORMACJE
Informacje zawarte w Serwisie mogą być aktualizowane z pewnym opóźnieniem.
EKOLOT nie ponosi odpowiedzialności za błędy lub pomyłki w Serwisie.
V. PRYWATNOŚĆ
Serwis używa plików "cookies". Pliki te, są małymi plikami tekstowymi zapisywanymi automatycznie przez przeglądarkę na dysku twardym użytkownika przeglądającego serwis. Zapisywanie cookies można wyłączyć w przeglądarce internetowej, jednak wyłączenie może spowodować nieprawidłowe działanie niektórych funkcji serwisu. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza akceptację stosowania plików cookies.
Niniejsza witryna internetowa korzysta z Google Analytics, usługi analizy oglądalności stron internetowych udostępnianej przez Google, Inc. ("Google"). Google Analytics używa "cookies", czyli plików tekstowych umieszczanych na komputerze użytkownika w celu umożliwienia witrynie przeanalizowania sposobu, w jaki użytkownicy z niej korzystają. Informacje generowane przez cookie na temat korzystania z witryny przez użytkownika (włącznie z jego adresem IP) będą przekazywane spółce Google i przechowywane przez nią na serwerach w Stanach Zjednoczonych. Google będzie korzystała z tych informacji w celu oceny korzystania z witryny przez użytkownika, tworzenia raportów dotyczących ruchu na stronach dla operatorów witryn oraz świadczenia innych usług związanych z ruchem na witrynach internetowych i korzystaniem z internetu. Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google. Google nie będzie łączyła adresu IP użytkownika z żadnymi innymi danymi będącymi w jej posiadaniu. Użytkownik może zrezygnować z cookies wybierając odpowiednie ustawienia na przeglądarce, jednak należy pamiętać, że w takim przypadku korzystanie z wszystkich funkcji witryny może okazać się niemożliwe Korzystając z niniejszej witryny internetowej użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Google dotyczących go danych w sposób i w celach określonych powyżej.
VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Korzystanie z Serwisu oznacza akceptację wszelkich postanowień niniejszego dokumentu oraz zobowiązuje do przestrzegania tych postanowień.
Użytkownik zapewnia, że będzie korzystał z Serwisu (zarówno w zakresie odbioru, jak i przesyłania informacji) wyłącznie w sposób zgodny z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami, w poszanowaniu dla praw własności intelektualnej.
EKOLOT nie ponosi odpowiedzialności za niezależne od niej nieprawidłowe pod względem technicznym działanie Serwisu oraz za przerwy w dostępności Serwisu.
EKOLOT w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę bezpośrednią lub pośrednią, wynikającą z korzystania ze stron internetowych www.EKOLOT.pl. Nie ponosi także odpowiedzialności za szkody wynikłe z działania serwisu, jego nie działania, lub działania nieprawidłowego.
Korzystanie z Serwisu jest bezpłatne.
Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian w niniejszym dokumencie. Zmiany dokonywane są poprzez zamieszczenie nowej treści na stronie internetowej. Zmiany obowiązują od momentu ich wprowadzenia.
EKOLOT zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji treści niniejszego dokumentu.